İnandırıcı ve rakabetçi olun

Yöneticiler için altın öğütler - 1

Panparella da yönetici olmak biraz emek ve oyuncularla ilgilenmek…